Podsvietené 3Dlogá a lepené loga na podklad.

Výroba a inštalácia hliníkových tabúľ s podsvieteným logom a doplnkovou grafikou.
1/21